tRỢ GIÚP

Tỉ giá Ngoại tệ

Thiết kế Tour riêng

Đăng kư Tour

Đặt pḥng Khách sạn

Nạp Font tiếng Việt Unicode

 

 LIÊN KẾT WEBSITE


 

 

 

Chương tŕnh du lịch Miền Trung

 

Chương tŕnh Du lịch Miền Nam

 

Các chương tŕnh du lịch tại miền Bắc

 

No.

Tour code

Số ngày Tour

Địa phương tham quan

Phương tiện

01

SM–1.1_Ha

1 ngày

Thăm Hà Nội

Xe máy lạnh

02

SM–1.2_Nb

1 ngày

Hà Nội – Ninh B́nh (Hoa L ư,Tam Cốc, Bích Động) - Hà Nội

Xe máy lạnh

03

SM–1.3_Hu

1 ngày

Hà Nội – Chùa Hương – Hà nội

Xe máy lạnh

04

SM–2.1_Hl

2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội – Hạ Long – Hanoi

Xe máy lạnh

05

SM–2.2_HM

2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội – Hoà B́nh – Mai Châu – Hà Nội

Xe máy lạnh

06

SM–2.3_Th

2 ngày/ 1 đêm

Hà Nội – Sầm Sơn – Hà Nội

Xe máy lạnh

07

SM–3.1_SB

3 ngày/ 3 đêm

Hanoi – Sapa – Lào Cai – Bc Hà – Hanoi

Xe lửa

08

SM–4.1_N

4 ngày/ 3 đêm

Hanoi – Hoà B́nh – Mai Châu – Ninh B́nh – Thái B́nh – Hải Pḥng – Hạ Long – Hanoi

Xe máy lạnh

09

SM 5.2_SN

5 ngày / 4 đêm

Tp. HCM - Hà Nội - Chùa Hương - Hạ Long – Tp. HCM

Đi và về bằng máy bay

10

SM 5.3_SN

5 ngày / 4 đêm

Tp. HCM - Hà Nội – Ninh B́nh – Thái B́nh - HảI Pḥng - Đồ Sơn - Hạ Long – Tp. HCM

Đi và về bằng máy bay

11

SM 7.1_LTB

7 ngày / 6 đêm

Tp.HCM – Hà Nội - Hải Pḥng - Đồ Sơn - Vịnh Hạ Long - Hoà  B́nh – Lào Cai – Sapa - Hà Khẩu - Tp.HCM

Đi và về bằng máy bay

 

Chương tŕnh du lịch Miền Trung

 

Chương tŕnh Du lịch Miền Nam

 

| Trang Chủ | Giới thiệu Viet Nam | Các điểm du lịch ở Viet Nam | Thông tin cần thiết | Thủ tục Visa XNC và Hải Quan | Các Di sản Thế giới tại VN |

SAO MAI TOURIST COMPANY LTD.

SAIGON OFFICE

HANOI OFFICE

R# 307 – 309 Cotec building , 7  Nam Quoc Cang

Disttrict 1 , Ho Chi Minh City

R# 304 North Star building , 4  Da Tuong St.

Hoan Kiem Dist. Hanoi

Tel. (84-8) 9253385 / 9253378

Fax. (84-8) 9253378 / 8395619

Tel. (84-4) 9423315 / 9423316

Fax. (84-4) 9423316 / 8647360

E-mail.  saomaitours@hcm.vnn.vn

E-mail. saomaihanoi@fpt.vn

 

Website: http://www.saomaitours.com/  http://www.saomaitours.com.vn/   Contact: info@saomaitours.com or saomaitours@hcm.vnn.vn