tRỢ GIÚP

Thiết kế Tour riêng

Đăng kư Tour

Đặt pḥng Khách sạn

Nạp Font tiếng Việt Unicode

 

 

 LIÊN KẾT WEBSITE


 

 

 

 

D Â N  T Ộ C

 

 

 

Cộng đồng người Việt Nam có 54 thành phần dân tộc khác nhau. Trong đó dân tộc Việt (Kinh) chiếm gần 90% tổng số dân cả nước, hơn 10% c̣n lại là dân số của 53 dân tộc. Trải qua bao thế kỷ, cộng động các dân tộc Việt Nam đă gắn bó với nhau trong suốt quá tŕnh lịch sử đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bờ cơi, giành tự do, độc lập và xây dựng đất nước, Mỗi dân tộc hầu như có tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hoá riêng.

Bản sắc văn hoá của các dân tộc thể hiện rất rơ nét trong các sinh hoạt cộng đồng và trong các hoạt động kinh tế. Từ trang phục, ăn, ở, quan hệ xă hội, các phong tục tập quán trong cưới xin, ma chay, thờ cúng, lễ tết, lịch, văn nghệ, vui chơi của mỗi dân tộc lại mang những nét chung. Đó là đức tính cân cù chịu khó, thông minh trong sản xuất; với thiên nhiên - gắn bó hoà đồng; với kẻ thù - không khoan nhượng; với con người - nhân hậu vị tha, khiêm nhường... Tất cả những đặc tính đó là phẩm chất của con người Việt Nam.

54 dân tộc sống trên đất Việt Nam có thể chia thành 8 nhóm theo ngôn ngữ như sau:

- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Việt (Kinh), Chức, Mường, Thổ.

- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.

- Nhóm Môn - Khmer, có 21 dân tộc là: Ba Na, Brâu, Bru - Vân Kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cờ-tu, Giẻ-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ-mú, Mạ, Mảng,  M'Nông, ơ-du, Rơ-măm, Tà-Ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.

- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà Thẻn.

- Nhóm Kadai có 4 dân tộc là:  Cờ lao, La-chí, La ha, Pu péo.

- Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê-đê, Gia-rai, Ra-giai.

- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán d́u.

- Nhóm Tạng có 6 dân tộc: Cống, Hà Nh́, La Hủ, Lô Lô, Phù Lá, Si La.

 

 

 

 

T ÔN  GIÁO  -  TÍN NGƯỠNG

 

 

Ngoài tín ngưỡng dân gian, Việt Nam c̣n có một số tôn giáo lớn: Đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi, đạo Cao Đài và đạo Hoà Hảo...

 

Đạo Phật:  Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ VI, đến đời Lư (thế kỷ thứ XI) Phật giáo ở vào giai đoạn cực thịnh và được coi là hệ tư tưởng chính thống. Phật giáo được truyền bá rộng răi trong nhân dân và có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống xă hội, để lại nhiều dấu ấn trong lĩnh vực văn hoá, kiến trúc. Nhiều chùa, tháp được xây dựng trong thời kỳ này.

Cuối thế kỷ thứ XIV, Phật giáo phần nào bị lu mờ, nhưng những tư tưởng của Phật giáo c̣n ảnh hưởng lâu dài trong đời sống xă hội và sinh hoạt của Việt Nam. Hiện nay số người theo Đạo Phật và chịu ảnh hưởng của Đạo Phật khoảng trên 70% số dân cả nước.

Công giáo: được du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XVII, nơi tập trung nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo ở Việt Nam hiện nay là vùng Bùi Chu - Phát Diệm (tỉnh Ninh B́nh) và vùng Hố Nai - Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Số lượng tín đồ theo Đạo Kitô chiếm khoảng 10% dân số.

Đạo Tin Lành được du nhập vào Việt Nam vào năm 1911 nhưng ít được phổ biến. Hiện nay các tín đồ theo Đạo Tin Lành sống chủ yếu ở vùng Tây Nguyên. Tại Hà Nội cũng có nhà thờ Đạo Tin Lành tại phố Hàng Da. Số tín đồ theo Đạo Tin Lành khoảng 400 ngh́n người.

Đạo Hồi: Đạo Hồi du nhập vào Việt Nam khá sớm, tín đồ đạo Hồi chủ yếu là người Chăm ở miền Trung Trung bộ, có khoảng 50 ngh́n người.

Đạo Cao Đài xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1926. Toà thánh Tây Ninh là trung tâm hội tụ những người theo đạo Cao Đài ở miền Nam. Số tín đồ theo đạo này khoảng hơn 2 triệu người.

Đạo Hoà Hảo xuất hiện ở Việt Nam năm 1939. Số tín đồ theo đạo này khoảng trên 1 triệu người chủ yếu ở miền Tây Nam bộ.

Tín ngưỡng dân gian thờ Mẫu Trong đời sống tâm linh của người Việt Nam đă từng tồn tại nhiều h́nh thức tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Người Việt có tục thờ cúng tổ tiên, thờ Thành hoàng, thờ Phật, thờ các thần linh, thờ các anh hùng có công với nước, với dân... Đc biệt thờ Mẫu (Mẹ).

Thờ Mẫu có nguồn gốc của tục thờ thần thời cổ đại, thờ các nữ thần núi, rừng, sông, nước. Sau này Mẫu được thờ ở các đền, phủ, và Mẫu luôn được đt ở vị trí trang trọng nhất.  Thờ Mẫu có nguồn gốc ở miền Bắc. Vào đến miền Nam, "Đạo" này đă hoà nhập "Mẫu"với các nữ thần trong tín ngưỡng địa phương: Thánh Mẫu Thiên Y A Na (Huế), Thánh Mẫu Linh Sơn (Tây Ninh).

Trong thực tế việc thờ cúng của "Đạo" Mẫu có sự hội nhập các h́nh thức của nhiều tôn giáo khác. Ngày nay, tín ngưỡng dân gian được coi trọng nên nhiều đền, phủ đă và đang được phục hồi và hoạt động sôi nổi.

 

 

 

 

 

| Trang Chủ | Giới thiệu Viet Nam | Các điểm du lịch ở Viet Nam | Thông tin cần thiết | Thủ tục Visa XNC và Hải Quan | Các Di sản Thế giới tại VN |

SAO MAI TOURIST COMPANY LTD.

SAIGON OFFICE

HANOI OFFICE

R# 307 – 309 Cotec building , 7  Nam Quoc Cang

Disttrict 1 , Ho Chi Minh City

R# 304 North Star building , 4  Da Tuong St.

Hoan Kiem Dist. Hanoi

Tel. (84-8) 9253385 / 9253378

Fax. (84-8) 9253378 / 8395619

Tel. (84-4) 9423315 / 9423316

Fax. (84-4) 9423316 / 8647360

E-mail.  saomaitours@hcm.vnn.vn

E-mail. saomaihanoi@fpt.vn

 

Website: http://www.saomaitours.com/  http://www.saomaitours.com.vn/   Contact: info@saomaitours.com or saomaitours@hcm.vnn.vn

 

Copyright @ 2005 – Saomaitours Vietnam All rights reserved