tRỢ GIP

Thiết kế Tour ring

Đăng k Tour

Đặt phng Khch sạn

Nạp Font tiếng Việt Unicode

 

 

 LIN KẾT WEBSITE


 

 

| Dịch vụ Visa | Mẫu Đơn xin Visa (Việt kiều) | Mẫu Đơn xin Visa (Ngoại kiều) | Thủ tục Xuất nhập cảnh v Hải Quan |

 

ĐẠI SỨ QUN V LNH SỰ VIỆT NAM TẠI CC NƯỚC

 

 

 

 

 

CC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI CHU

SQ Việt Nam tại Ấn ộ

ịa chỉ: 17 Kautilya Marg Chanakya, Purl, New Delhi 11002
iện thọai : 301 8059; Fax : 301 7714
Code: 00-91 -11
Điện thoại: 362 531; Fax: 427 385
Code: 00-855-23

 

SQ Việt Nam tại Campuchia

ịa chỉ: 436 Monivong, Phnom Penh.
ịn thọai: 36 4741; Fax: 362 314
Lnh Sự:
Điện thoại: 362 531; Fax: 427 385
Code: 00-855-23

 

 

 

TLSQ VN Tại Batambang

ịa chỉ: R.cad No.3 BaLambang
iện thoai/ Fax : 952 894
Code: 00-855-53
iện thoai/ Fax : 952 894
Code: 00-855-53

 

SQ VN Tại Bru-ny (Brunei)

ịa chỉ:  Lot 13489 Jalan Manggis Dua off Jalan Muara, 
              Bandar Seri,Bagawan, Brune, Darussalam
iện thọai: 343 168 - 343 167; Fax: 343 169
Email: srv@brunet.bn
Code: 00-673-2

 

 

 

TLSQ VN Tại Bombay

ịa chỉ: Wajeda House. Gulmohat-Cross, Road No7, 
             Juhu Scheme, Bombay 400 049
iện thọai: 620 8589, 620 8549; Fax : 624 8538
Code: 00-91-22
Code: 00-91 -22

 

VP ạI Diện KT-VH VN tại i Bắc

ịa chỉ: 3F No. 65 Sung Chiang Road,Taipei, Taiwan
iện thoại:  251 66 626; Fax:  250 41 761
Lnh Sự:  
Điện thoại: 251 66 648; Fax:  251 66 625
Code: 00-886-2

 

 

 

TLSQ Việt Nam tại Hồng Kng

ịa chỉ:  15/F, Great Smart Tower, 230 Van Chai Road, 
              Wan Chai, Hongkong
iện thoại :  2591 4517; 2591 4510; 
Fax
: 2591 4524, 2591-4539
Code: 00-85-2

 

SQ Việt Nam tại Hn Quốc

ịa chỉ: 28-58, Samchong- DongChongno-Ku, 110-230
iện thoại: 738 2318 ;739 2065; Fax: (822) 739 2604
Lnh Sự:  
Điện thoại: 734 7948; Fax: 738 2317
Code: 00-82-2

 

 

 

SQ Việt Nam tại Lo

ịa chỉ:  Thatluang Rd, Vientiane
iện thọai: 413 409; Fax: 413 379; 414 601
Lnh Sự: 
Điện thoại: 413 400
Code: 00-856-21

 

SQ Việt Nam tại Mng Cổ

ịa chỉ:  EnIchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar
iện thọai/ Fax: 458 923
Code: 00-97-61
00-97-61
00-97-61

 

 

 

SQ VN Tại Malaysia

ịa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kualar Lumpur
iện thoai : 248 4534; Fax: 248 3270
Lnh sự:  
Điện thoại: 248 4036
Code: 00-603

 

SQ VN Tại Myanmar

ịa chỉ: 36 Wingaba Road, Bahan Township, Yangon,
             Union of Myanmar
iện thoại: 548 905; Fax: 549 302
Code: 00-95-1
iện thoại : 548 905; Fax: 549 302

 

 

 

SQ Việt Nam tại Nhật

ịa chỉ:  50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku,Tokyo 151
iện thoại: 813-346 63 313 - 346 63 314; 
Fax
: 346 63 391 - 346 67 652
Lnh Sự:  
Điện thoại: 346 63 311; Fax: 346 63 312
Code: 00-81-3

 

SQ Việt Nam tại Osaka

ịa chỉ: Estate Bakurocho Building 10F, 
             1-4-10 Bakurocho Chuo-ku, Osaka 541
iện thoai: 263 1645 - 263 1600; Fax: 263 1770 - 263 1805
Email: tlsvnos@gold.ocn.nejp
Code
: 00-816
Code: 00-816

 

 

 

SQ VN Tại  Indonesia

ịa chỉ:  JL- Teuku Umar. No 25, Jakarta Flusat, Jakarta
iện thoại : 310 0358; 910 0163; Fax : 314 9615
Lnh sự:  315 8537
Email: embvnam@uninet.net.id
Code : 00-62-11

 

TLSQ VN Tại Khon Kaen

ịa chỉ: 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
iện thoại:242 190; Fax: 241 154
Code: 00-66-043
iện thoại :242 190; Fax: 241 154
Code: 00-66-043

 

 

 

TLSQ Việt Nam tại Pắc- Xế

ịa chỉ:  Số nh 31 ban Pha Bạt, tỉnh Champassak
iện thọai: 21-2058; Fax: 21-2827
Code: 00-856-31
Điện thoại: 524 0364
E-mail: 
Code: 00-63-2

 

SQ VN Tại Philippin

ịa chỉ: 554 Pablo Ocampo str., Malate, Manila
iện thọai: 525 2837 - 521 6843; Fax:526 0472
Lnh Sự: 
Điện thoại: 524 0364
E-mail:
sqvnplp@ginet.net
Code: 00-63-2

 

 

 

TLSQ Việt Nam tại Quảng Chu

ịa chỉ:  Jin Yanf Hotel, 92 Huanshi Western Road
              Guang Zhou City
iện thoai :  86527908; Fax:  86527808
Code: 00-86-20

 

TLSQ Việt Nam tại Savanakhet

ịa chỉ:  118 Si-S-Vng-Vng Mường Khăn-Tha-Bu-Li, 
              Savannakhet.
iện thọai: 21 24 18; Fax:21 21 82
Code: 00-85-6-41

 

 

 

TLSQ VN Tại Sihanouk ville

ịa chi:  Consulate General of Vietnam in Sihanoukville
iện thoại :153 45 361
Fax:349 33 669
Code :00-855
Code :00-855

 

SQ VN Tại Singapore

ịa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
ịn thọai: 462 5938; Fax: 468 9863
Lnh sự: 
Điện thoại: 462 5938; Fax: 462 5936
Code: 00-65

 

 

 

SQ VN Tại Thai Lan

ịa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathurnwan, 
             Bangkok 10330
iện thoai : 251 5838; Fax: 251 7203
Lnh sự: 
Điện thoại: 251 5837; 251 3551; Fax: 251 7201
Emai:: vnembassy@bkk.a-net.net.th
Code: 00-66-2

 

SQ Việt Nam tại Triều Tin

ịa chỉ: 7 Munsu Street, Pyongyang
iện thoại: 381 7353; Fax: 381 7632
Lnh Sự: 
Điện thoại: 381 7111
Code: 00- 850- 2
Code: OC-86- 10
Code: 00- 850- 2

 

 

 

SQ Việt Nam tại Trung Quốc

ịa chi:  Guang Hua Lu, No 32, Beijing. 100600
iện thoai: 65 321 155 - 65  321 125; Fax: 65 325 720
Lnh Sự
Điện thoại: 65 325 414
Email: VNAEMBA@MAILHOST.CINET.CO.CN
Code: OC-86- 10

 

SQ Việt NamTại Uzbekistan

ịa chỉ:  Tashkent 700084,S. Rashidov Street, 100
iện thoại : 340 393; Fax: 406 265
Lnh Sự:
Điện thoại: 344 537; Fax: 406 265
Code: 00-7-3712
Code: 00-7-3712

 

CC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI CHU U

SQ Việt Nam tại Anh v Bắc Ailen

ịa chỉ: Victoria Road 12-14, London W8-5rd, UK
iện thoại: 93 71 912; Fax: 93 76 108
Code: 00-44-171
31 040 73/10
Code: 00-43-14

 

SQ Việt Nam tại o

ịa chỉ: Felix Mottl - Str. 20 A- 1190 Vienna
iện thọai: 36 80 755; Fax: 36 80 754
Lnh Sự:  
Điện thoại: 3680755/10; Fax: 36 80 754
Code: 00-43-1
E-mail: embassy.vietnam@aon.at

 

 

 

SQ Việt Nam tại Balan

ịa chỉ:  Kazimierzowska 14, 02 - 589 Warszawa
iện thoại: 44 60 21, 44 37 80; Fax: 44 67 23
Lnh Sự:  
Điện thoại: 44 67 40; Fax: 44 67 23
Code: 00-48-22

 

SQ v P/on VN bn cạnh EU tại Bỉ

ịa chỉ :  30, Avenue de la Floride1180 Bruxelles
iện thoại: 37 491 33; Fax: 374 93 76
Lnh sự : 375 35 84 375 35 84 375 35 84
Email : dzunghuynh@compuservc.com
Code: 00-32-2

 

 

 

SQ Việt Nam tại Bungari

ịa chỉ:  Bulgaria, Sofia 1113 Ul. Jervarka No I
Fax: 9633638
Lnh Sự: 658 486
Code : 00-359-2
Code: 00-49-30
Điện thoại: 509 8262

 

SQ Việt Nam tại Berlin

ịa chỉ:  Konigswinter Strase 28, 10318 Berlin
iện thoại: 509 9022; 509 9029; 509 9074; 
                  509 8262; 509 9375;
Fax : 509 9141
Lnh Sự:  
Điện thoại: 509 8262
Code: 00-49-30

 

 

 

SQ Việt Nam tại CHLB ức

ịa chỉ:  Konstantin Strase 37.53179 Bonn
iện thọai : 357 021, 957 540; Fax : 351 866
Lnh Sự:  
Điện thoại: 362 2829
Code: 00-49-228

 

SQ Việt Nam tại Hungari

ịa chỉ:  1068 Budapest, VI. Benczur utca 18.
iện thoai: 342 5583; 342 9922; Fax: 352 8798
Code: 00-36-1
Lnh S?
362 2829 : 362 2829

 

 

 

SQ Việt Nam tại Italia

ịa chỉ: Via Clitunno, NO.34-00198 Roma.
iện thoại: 85 43 223, 85 43 235; Fax: 85 48 501
Code: 00-39-6
Lnh sự : 86 03 48
Code: 00-7-095

 

SQ Việt Nam tại Lin Bang Nga

ịa chỉ:  Moscow, Bolshaya Pirogovskala, 13
iện thoại : 247 0212; Fax: 245 1092
Lnh Sự: 
iện thoại/ Fax:
246 0687; 246 6807
Code: 00-7-095

 

 

 

SQ Việt Nam tại Php

ịa chi:  62-66 Rue Boileau -7501 6 Paris
iện thoại: 44 14 6400; Fax: 45  24 3948
Lnh Sự: 
Điện thoại: 44 14 6421, 44 14 6426; Fax: 44 14 6424
Code: 00-33-1

 

SQ Việt Nam tại Rumani

ịa chỉ:  Str.C:A. Roseth Nr.35 Sector 2 Bucaest - Rumania
iện thoại: 3110334
Fax : 312 1626;
Code: 00-401
Fax: 44 14 6424

 

 

 

TLSQ Việt Nam tại Thuỵ Sĩ

ịa chỉ:  Schloesslistrasse 26 or Schlừsslistrasse 26
              CH - 3008 Bern, Switzerland
iện thoại: 388 78 78; Fax : 388 78 79
Code: 00-41-31

 

SQ Việt Nam tại Thuỵ iển

ịa chỉ: Orby Slottsvag 26 125 ALVSJO, STOCKHOLM
iện thoai: 86 12 18; Fax: 99 57 13
Lnh sự : 86 03 48
Code: 00-46-8

 

 

 

SQ Việt Nam tại Sc

ịa chỉ:  Plzensk 214 - 150 00 - Praha 5
iện thọai: 57 211 540; Fax : 57 211 792
Lnh Sự: 
Điện thoại: 291 981; Fax 296 561
Code : 00-42-02

 

TLSQ Việt Nam tại Vladivostock

ịa chỉ: Pushkinskaia Street 107
iện thoại/ Fax: 22 69 48
Code: 00-7-4232
Điện thoại: 291 981; Fax 296 561
Code : 00-42-02

 

 

 

 

 

SQ Việt Nam tại Ucraina

ịa chỉ: Uraine, 25011- Kiev, 5, Leskova str
iện thoại/Fax: 294 80 87
Lnh Sự

iện thoại/ Fax
: 294 80 87
Code: 00-380-44

 

CC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI CHU MỸ

SQ Việt Nam tại Argentina

ịa chỉ: Arribenos 1539- cp 1426,Buenos Aires
iện thoại: 783 0438; Fax: 782 0078
Code: 00-54-1
Điện thoại: 2361 808; Fax: 236 0819
Code: 00-1-613
Code: 00-54-1

 

SQ Việt Nam tại Canada

ịa chỉ:  226 Maclaren street,Ottawa, ONT. 
              Canada, K2P OL6
iện thoại: 236 0772 - 232 1957; Fax : 236 2704
Lnh sự : 
Điện thoại: 2361 808; Fax: 236 0819
Code: 00-1-613

 

 

 

SQ Việt Nam tại Cu Ba

ịa chỉ :  5ta. Avenide, #1802, esquina a 18, Miramar,
               Playa. La Habana Cuba
Fax : 241 502, 241 042
Lnh sự :
Điện thoại: 241 041
Code : 00-53-7

 

SQ Việt Nam tại Mexico

ịa chỉ: 255 Sierra Ventana 255 Lomas de Chapultepec 
             Delegation Mignuel Hidalgo CP.11000, Mexico D.F
iện thoại: 540 1632; Fax : 540 1612
Lnh sự: 
Điện thoại: 540 7587; Fax: 520 8689
Code:  00-52-5

 

 

 

SQ Việt Nam tại Braxin

Ðịa chỉ: SHIS QI 9 , Conj. 10 Casa 1 - Lago Sul. - CEP: 71 625 - 100
             Brasilia / DF - Brasil.
Ðiện thoại: 55 - 61 3364 5876 ; Fax: 55 - 61 3364 5836 / 3364 5587

Website : http://www.vietnamembassy-brazil.org
Email: embavina@uol.com.br ; embavina@yahoo.com
Code: 00-55 - 61

Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Braxin

ịa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, No 675, Conj. 91 e 92. CEP: 01 535 - 001
iện thoại: 55-11 3276 6776
Website : http://www.ecoviet.com.br
Email: ecoviet@terra.com.br
Code: 00-55 -11

 

ÐSQ Việt Nam tại Mỹ

Ðịa chỉ: 1233, 20th Street, N.W.
             Suite 400 Washington DC, 20036.
Ðiện thoại: 861 0737; Fax: 861 0917
Lãnh sự: 
Điện thoại: 861 0694; 861 2293; Fax : 861 1297
Code : 00-1-202
http://www.vietnamembassy-usa.org
Email: Vietnamembassy@ms.com
Code: 00-1 -202

TLSQ Việt Nam Tại San Francisco

ịa chỉ : 1700 Califomia Street, Suite 475 San Francisco , 94109
iện thoại : 1 922 1577; Fax: 922 1848
Lnh sự: 
Điện thoại: 922 1707; Fax: 922 1848
Code : 00-1-415

 

CC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI CHU PHI , TRUNG ĐNG

 

SQ Việt Nam tại Algierie

ịa chi:  30, Chnoua Str., Hydra, Alger
iện thoại: 69 2752; Fax: 69 3778
Code : 00-213-2

SQ Việt Nam tại Ai cp

ịa chỉ: 39,Jedda Street.Mohandessine - Cairo
iện thoại: 335 1189; Fax : 336 8612
Code: 00-202

 

 

SQ Việt Nam tại Angola

ịa chỉ:  Embaixada do Vietname Rua Cdte Nzaji 66/68
              - Alvalade-Luanda
iện thoại: 323 388, 323 389; Fax : 323 388
Code : 00-244-2

TLSQ Việt Nam tại Dubai

ịa chỉ:  Villa No.2, Str. 342/10, Wasl Road Jumeirah
iện thoại: 440 773; Fax: 496 817
Code: 00-971-4
Code: 00-971-4

 

 

SQ Việt Nam tại Libi

ịa chỉ:  Km 07, Road  Gargaresh, 
              Korboss st. P.O. Box: 587 -Tripoli
iện thoai: 830 674; 833 704; Fax: 830 994
Code: 00-218-21

SQ Việt Nam tại Irắc

ịa chỉ:   Aldalus, Mahalla 611, Zuqaq 34, House No7l. 
               PO Box: 15054 YarTmuk
iệnthoai/ Fax: 241 1388
Code: 00-964-1

 

 

CC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA VIỆT NAM TẠI CHU C

 

SQ VN tại c

ịa chỉ: 6 TIMBARRA CRESCENT, OSMalley Canberra, ACT 2606.
iện thọai: 6286 6059 - 6290 1549; Fax : 6286 4534
Lnh sự: 
Điện thoại: 6290 1556
Code: 00-61-2

TLSQ Việt Nam tại Sydney (c)

ịa chi:  489 New South Head Road, Doubie Bay, Sydney
              N.S.W. 2028, Australia
iện thoại: 932 72 539, 932 71 912; Fax: 932 81 653
Code : 00-61-2

 

| Trang Chủ | Giới thiệu Viet Nam | Cc điểm du lịch ở Viet Nam | Thng tin cần thiết | Thủ tục Visa XNC v Hải Quan | Cc Di sản Thế giới tại VN |

SAO MAI TOURIST COMPANY LTD.

SAIGON OFFICE

HANOI OFFICE

R# 307 309 Cotec building , 7 Nam Quoc Cang

Disttrict 1 , Ho Chi Minh City

R# 304 North Star building , 4 Da Tuong St.

Hoan Kiem Dist. Hanoi

Tel. (84-8) 9253385 / 9253378

Fax. (84-8) 9253378 / 8395619

Tel. (84-4) 9423315 / 9423316

Fax. (84-4) 9423316 / 8647360

E-mail. saomaitours@hcm.vnn.vn

E-mail. saomaihanoi@fpt.vn

 

Website: http://www.saomaitours.com/  http://www.saomaitours.com.vn/ Contact: info@saomaitours.com or saomaitours@hcm.vnn.vn

 

Copyright @ 2005 Saomaitours Vietnam All rights reserved