Về Saomaitours

Điều kiện Tổ chức Tour

 

 

Tours Viet Nam

Tours Xuyên Việt

Tours Khám phá

Tours ngắn ngày

Tours cho Đoàn (Cơ Quan , Xí nghiệp, Trường học)

Tours Đặc biệt cho Việt Kiều

 

 

TOURS QUỐC TẾ

Các nước Đông Nam Á

Các nước khác

Tours Liên Quốc gia

 

 

 DỊCH VỤ 

Vận chuyển , HDV du lịch

Visa tại ch

 

 

 KHÁCH SẠN

Khách sạn Viet Nam

Khách sạn các nước khác

 

 

 THÔNG TIN VIỆT NAM

Giới thiệu về Việt Nam

Phong tục tập quán Viet Nam

Các điểm du lịch của VN

Các Di sản Thế giới tại VN

Thông tin cần thiết

Th tc XNC / Hi quan

Sứ quán VN tại nước ngoài

 

 

 

ĐIỀU KIỆN TỔ  CHỨC TOUR & THỰC HIỆN DỊCH VỤ DU LỊCH

 

 

TỔ CHỨC:

1.       Việc đặt Tour du lịch , đặt pḥng khách sạn , thuê xe ..( sau đây được viết tắt là  “đặt dịch vụ”) và việc xác nhận dịch vụ giữa khách hàng và Saomaitours đều phải được thực hiện bằng văn bản và được gởi qua Bưu điện , qua E-mail hoặc qua Fax. Các h́nh thức giao dịch không phải là văn bản sẽ không có giá trị bảo đảm cho việc giao dịch giữa Khách hàng với Saomaitours.

2.       Khi nhận được một yêu cầu cung cấp và thực hiện dịch vụ du lịch bằng văn bản do khách hàng gởi đến, nếu các dịch vụ du lịch do khách hàng yêu cầu được đáp ứng , Saomaitours sẽ xác nhận việc thực hiện dịch vụ cho khách hàng bằng văn bản “Báo giá Dịch vụ ” bao gồm chi tiết và điều kiện thực hiện dịch vụ du lịch cho khách hàng (Chi tiết chương tŕnh Tour, khách sạn , giá cả , các điều kiện dịch vụ đă được tính trong giá , các khoản ngoài giá , phương thức thanh toán…). Khách hàng sẽ xác nhận lại cho Saomaitours về việc chấp nhận hoặc yêu cầu sữa đổi / bổ sung các chi tiết của Bản “Báo giá Dịch vụ ” này theo điều kiện thời gian được quy định.

3.       Khi Bản “Báo giá Dịch vụ ” được Khách hàng xác nhận, Saomaitours sẽ tiến hành các bước chuẩn bị và gởi đến Khách hàng Bản “Xác nhận Dịch vụ”  với chi tiết chính thức các dịch vụ được Saomaitours cam kết thực hiện cho Khách hàng.

4.       Việc thực hiện cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng chỉ được bảo đảm khi Khách hàng đă thực hiện đúng theo các điều kiện thanh toán tài chính quy định trong bản “Xác nhận Dịch vụ”

 

TRáCH NHIỆM:

1.       Saomaitours cam kết thực hiện đầy đủ và đúng các chi tiết ghi trong bản “xác nhận Dịch vụ” . Khi thực hiện , nếu có bất kỳ dịch vụ nào không đúng như trong bản “Xác nhận Dịch vu” , khách hàng có quyền từ chối và có quyền tự chọn một dịch vụ tương đương hoặc cao hơn , mọi chi phí phát sinh trong trường hợp này sẽ do Saomaitours chi trả.

 

2.       Trường hợp bất khả kháng , việc cung cấp dịch vụ hoặc thay đổi dịch vụ là bắt buộc do tác động khách quan có  liên quan đến việc cung cấp và thực hiện dịch vụ  (Hoả hoạn,  Băo lụt, dịch bệnh, chiến tranh, tai nạn rủi ro , tắc nghẻn giao thông, hủy chuyến bay/tàu,xe.. biến động chính trị ..v.v…) , việc thay đổi dịch vụ sẽ được Saomaitours thông báo cụ thể và bàn bạc với Khách hàng , nếu có phát sinh chi phí , hai bên sẽ cùng chia nhau khoản chi phí phát sinh ngoài ư muốn này.

 

3.       Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi bất kỳ dịch vụ nào khác với bả n “Xác nhận Dịch vụ “ phải báo trước cho Saomaitours . Nếu có thể thay đổi được, Saomaitours sẽ thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng và tái xác nhận việc thay đổi này với khách hàng. Nếu chi phí của việc thay đổi có cao hơn chi phí trong bản “Xác nh ận Dịch vụ” ban đầu , khoản phát sinh sẽ do khách hàng chi trả.

 

4.       Trường hợp trong khi Saomaitours đang thực hiện dịch vụ như đă thoả thuận , nhưng Khách hàng tự ư bỏ , không tham gia,không sử dụng các dịch vụ được cung cấp, các khoản chi phí sẽ không được hoàn lại.

 

5.       Khách hàng có trách nhiệm tôn trọng luật pháp của Quốc gia sở tại , thực hiện đầy đủ và đúng các thủ tục Visa và quy định Hải quan khi nhập / xuất cảnh , tự chịu trách nhiệm cá nhân vê các hành động và  lời nói vi phạm đến Luật pháp Quốc gia hay phong tục tập quán của Địa phương nơi đến.

 

6.       Saomaitours cam kết sẽ giúp đở cho Khách hàng khi Khách hàng găp sự rủi ro hoặc gặp sự rắc rối khó khăn trong thời gian khách hàng đang sử dụng các dịch vụ do Saomaitours cung cấp , nhưng Saomaitours không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp rủi ro nào như  bị  Bệnh , bị  tai nạn , bị mất cắp , bị cướp giật , sự  thiệt hại vật chất và  tinh thần …v.v…  xảy ra cho Khách hàng hoặc cho những người/vật có  liên quan với Khách hàng trước khi , trong khi và sau khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ do Saomaitours cung cấp

 

HỦY BỎ DỊCH VỤ  : 

  Ngoại trừ trường hợp khách quan như Động đất , Băo , Lụt , Dịch bệnh , Chiến tranh , Khủng bố , Bạo động , Biến cố  Chính trị gây mất an ninh.. liên quan trực tiếp đến việc thực hiện / sử dụng các dịch vụ sẽ được thông báo giữa Saomaitours và Khách hàng để bàn bạc và hủy bỏ vô điều kiện.

   Nếu khách hàng tự ư hủy bỏ bất kỳ một dịch vụ đă đặt với Saomaitours , Khách hàng phải thông báo bằng văn bản cho Saomaitours. Tùy theo thời gian kể từ ngày Saomaitours nhận được Thông báo hủy bỏ của Khách hàng , Khách hàng phải chịu chi phí hủy bỏ dịch vụ  theo các mức như  sau :

 

1-       Thông báo Hủy bỏ trể nhất từ 30 ngày trước ngày sử  dụng dịch vụ : Không phạt

2-       Thông báo Hủy bỏ trể nhất từ 15 ngày trước ngày sử  dụng dịch vụ : 25% Tổng giá trị Dịch vụ

3-       Thông báo Hủy bỏ trong phạm vi từ 3 - 14 ngày trước ngày sử  dụng dịch vụ : 50% Tổng giá trị Dịch vụ

4-       Thông báo Hủy bỏ dưới 3 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ hoặc không Thông báo : 75% Tổng giá trị Dịch vụ

 

THANH TOÁN TÀI CHÍNH :

1-       Tiền Đặt Cọc để  bảo đảm việc đặt Dịch vụ của Khách hàng là 25% Tổng giá trị Dịch vụ sẽ được Khách hàng trả trước cho Saomaitours trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày trước ngày cung cấp Dịch vụ (hoặc trong ṿng 3 ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được bản “Xác nhận Dịch vụ” ). Saomaitours không bảo đảm việc cung cấp các Dịch vụ đúng như “Bản Xác nhận Dịch vụ” nếu Khách hàng chưa thực hiện chi trả  khoản tiền đặt cọc nà y.

 

2-       Khoản tiền c̣n lại (75% Tổng trị giá Dịch vụ) sẽ được trả cho saomaitours chậm nhất là 15 ngày trước ngày sử dụng Dịch vụ . Việc thanh toán được thực hiện bằng h́nh thức chuyển tiền qua Ngân hàng vào Tài khoản của Saomaitours theo chi tiết chuyển tiền như  dưới đây

 

Tên Tài khoản::           CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO MAI QUỐC TẾ

   (SAOMAI INTERNATIONAL Co. Ltd.)

Số Tài khoản USD :                    39538199

Số Tài khoản VND :                    39538139

Tại ngân hàng:         NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

ASIA COMMERCIAL BANK (ACB)

Địa chỉ :                442 Nguyễn thị Minh Khai , Quận 3 , Tp. Hồ Chí Minh , Viet Nam

               Chips UID  : 344859 - Swift BIC code : ASCBVNVX

 

 Ghi chú : Khách hàng sẽ phải chịu toàn bộ Phí của các Ngân hàng liên quan đến việc chuyển tiền . Xin vui  ḷng báo và  yêu cầu Ngân hàng của Quư Khách về việc Phí Chuyển tiền sẽ được tính cho Người chuyển tiền và số tiền về đến Tài khoản của Saomaitours phải đúng như số tiền ghi trong Hoá đơn.

 

3- Nếu Khách hàng muốn thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng Thẻ tín dụng / Séc du lịch … xin vui ḷng thông báo và được sự đồng ư trước của Saomaitours . Việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng Thẻ tín dụng / Séc du lịch được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên sử dụng Dịch vụ. ( Xin thông báo trước là việc thanh toán bằng Thẻ Tín dụng hoặc Séc du lịch,  Khách hàng sẽ phải chịu khoản chi phí cho Ngân Hàng t   2.70% - 3.50%.)

 

                   

Cám ơn sự hợp tác tốt đẹp của Quư khách và chân thành biết ơn Quư khách đă chọn Saomaitours.

 

 

TRỢ GIÚP

 

 Tỉ giá Ngoại tệ

 Thiết kế Tour riêng

 Đặt Tour

 Đặt Khách sạn

 Nạp Font chữ Việt Unicode

 

 

LIÊN KẾT WEBSITE

 


SAOMAITOURS WEBMAIL

 

 

 

 

THÔNG TIN DU LỊCH

Để nhận các thông tin về du lịch và các Chương tŕnh khuyến măi du lịch , xin vui ḷng thông báo địa chỉ E-mail của Quư khách:

 

 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO MAI QUỐC TẾ  (Saomaitours International )

Trụ sở : 16/2 Nguyễn Thiện Thuật , Phường 2 , Quận 3 , Tp. Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh city office (Saomaitours Saigon)

R# 309 Cotec building , 7  Nam Quoc Cang , District 1 ,  Ho Chi Minh city , Viet Nam

Tel. (84-8) 39253385 / 39253433 - Fax. (84-8) 39253378 / 38395619

E-mail.: saomaisg@saomaitours.com ; saomaisg@hcm.fpt.vn   ; saomaitours@yahoo.com.vn

Website: http://www.saomaitours.com/  http://www.saomaitours.com.vn

Giấy ĐKKD.: 410253602    -   Mã số Thuế : 0305186278    -   Giấy phép Lữ hành Quốc Tế.: 0731/TCDL-GP LHQT 

Copyright © 2005 SAO MAI TOURS, Vietnam. All Rights Reserved